ANA BELÉN RODRÍGUEZ GARCÍA

Retratos Ana de pie

Redes Sociais

ANA BELÉN RODRÍGUEZ GARCÍA

Estudiou piano clásico no Conservatorio Superior de Música de Vigo e recibiu clase de pianistas coma Peter Efler, Eulalia Solé, Olga Semouchina ou Luiz de Moura Castro entre outros. Pero a súa formación continúa e logra o diploma en música moderna e jazz pola Estudio-Escola de Santiago de Compostela.

Actualmente é a directora da súa propia Aula de Música  chamada Pianagrama e acompañante da Royal Academy of Dance, escola inglesa de danza onde interpreta as obras para as bailarinas e bailaríns nos exames oficiais desta institución.

Consciente de que a música é un campo demasiado amplo como para ceñirse exclusivamente á música clásica sempre intentou abarcar diversos estilos e aprender de tódalas experiencias musicais que se lle iban presentando, convertíndose así na impulsora e directora de MixturArte.